Virtual Hockey Association

Home Teams
Injuries Downloads Forum

Ottawa Senators

Team Schedule


Game# Date HomeScore Home Away AwayScore HomeShots AwayShots
1 Nov/08/2017 4 Florida Ottawa 2 37 23
2 Nov/10/2017 3 Ottawa Washington 2 31 19
3 Nov/12/2017 1 NY Islanders® Ottawa 3 16 24
4 Nov/14/2017 1 Ottawa Toronto 2 24 22
5 Nov/16/2017 1 Buffalo Ottawa 2 OT 18 26
6 Nov/18/2017 1 Ottawa Montreal 0 12 48
7 Nov/22/2017 2 Ottawa Buffalo 1 OT 27 28
8 Nov/24/2017 3 Tampa Bay Ottawa 2 OT 26 15
9 Nov/26/2017 1 Ottawa NY Rangers® 2 23 20
10 Nov/28/2017 2 Columbus Ottawa 3 49 23
11 Dec/01/2017 4 Toronto Ottawa 2 27 25
12 Dec/03/2017 2 Boston Ottawa 1 20 20
13 Dec/05/2017 0 Montreal Ottawa 3 34 22
14 Dec/07/2017 3 Ottawa Boston 4 OT 34 26
15 Dec/10/2017 1 Ottawa Pittsburgh 2 22 23
16 Dec/15/2017 2 Philadelphia Ottawa 1 19 24
17 Dec/17/2017 3 Ottawa Florida 5 31 27
18 Dec/19/2017 1 Carolina Ottawa 3 19 24
19 Dec/22/2017 3 Ottawa Detroit 2 OT 23 31
20 Dec/26/2017 4 Nashville Ottawa 3 38 28
21 Dec/27/2017 3 St. Louis Ottawa 2 OT 22 23
22 Dec/29/2017 1 Ottawa Washington 0 30 26
23 Jan/02/2018 2 Toronto Ottawa 3 21 22
24 Jan/04/2018 4 Ottawa Buffalo 2 24 22
25 Jan/06/2018 1 Ottawa Montreal 3 35 33
26 Jan/10/2018 4 Montreal Ottawa 2 30 38
27 Jan/12/2018 3 Ottawa Montreal 4 30 24
28 Jan/14/2018 4 Detroit Ottawa 3 OT 33 20
29 Jan/16/2018 2 Ottawa NY Rangers® 3 23 18
30 Jan/23/2018 3 Ottawa Boston 2 20 19
31 Jan/27/2018 6 Buffalo Ottawa 5 45 30
32 Jan/29/2018 2 NY Islanders® Ottawa 3 23 19
33 Jan/31/2018 1 Ottawa NY Islanders® 2 19 16
34 Feb/01/2018 1 Columbus Ottawa 2 OT 46 28
35 Feb/03/2018 1 Ottawa Pittsburgh 2 19 23
36 Feb/05/2018 4 Pittsburgh Ottawa 3 28 27
37 Feb/13/2018 0 Ottawa Toronto 0 0 0
38 Feb/15/2018 0 Ottawa Toronto 0 0 0
39 Feb/17/2018 0 Boston Ottawa 0 0 0
40 Feb/19/2018 0 Carolina Ottawa 0 0 0
41 Feb/21/2018 0 Ottawa Columbus 0 0 0
42 Feb/25/2018 0 NY Rangers® Ottawa 0 0 0
43 Feb/27/2018 0 Ottawa Florida 0 0 0
44 Mar/01/2018 0 Ottawa Dallas 0 0 0
45 Mar/02/2018 0 Ottawa San Jose 0 0 0
46 Mar/06/2018 0 Washington Ottawa 0 0 0
47 Mar/08/2018 0 Montreal Ottawa 0 0 0
48 Mar/10/2018 0 Boston Ottawa 0 0 0
49 Mar/14/2018 0 Ottawa Philadelphia 0 0 0
50 Mar/16/2018 0 Ottawa Tampa Bay 0 0 0
51 Mar/20/2018 0 Ottawa Buffalo 0 0 0
52 Mar/22/2018 0 Toronto Ottawa 0 0 0
53 Mar/24/2018 0 Buffalo Ottawa 0 0 0
54 Mar/26/2018 0 Philadelphia Ottawa 0 0 0
55 Mar/28/2018 0 Tampa Bay Ottawa 0 0 0
56 Mar/31/2018 0 Ottawa Boston 0 0 0
57 Apr/02/2018 0 Ottawa Detroit 0 0 0
58 Apr/04/2018 0 Ottawa Carolina 0 0 0